Koolitusele registreerimine

Osalemiseks on vajalik registreerimine, koha kindlustamiseks ettemaks 30 EUR. Peale registreerimist, saadetakse Teie e-mailile arve.
NB! Ettemaksu laekumine kinnitab registratsiooni!
Ülejäänud summa võite tasuda kohapeal sularahas või ülekandega korraldaja pangaarvele hiljemalt enne kursuse algust (1 päev enne).
NB! Kui selgub, et ei ole võimalik kursusel osaleda, ettemaks tagastatakse etteteatamisel vahemalt 7 päeva enne kursuse algust. Hiljem ettemaksu ei tagastata.
Alta-mood kooli õppereeglid.
Siintoodud Alta-Mood kooli õppereeglid kehtivad kõigile, kes soovivad õppida ja on kohustuslikud kõigile õpilastele.
Koolitus õppegrupis algab esimesest koolipäevast ja kehtib programmi lõpuni.
Kool ei vastuta õppekvaliteedi eest kui õpilane süstemaatiliselt ei võta koolitusest osa ja ei täida kooli ülesandeid.
Kui õpilane puudus koolitustelt isiklikel põhjustel, raha ei tagastata ja ümberarvestust ei toimu.
Kui õpilane puudus tõsistel põhjustel, on vajalik koheselt teavitada kooli esindajat ja siis antakse võimalus võtta asendustund teises grupis.
Kool ei võimalda teha koolitunde järgi ja võib keelduda kooli lõpetamise tunnistuse andmisest, kui õpilane on puudunud rohkem kui 25% õppetundidest.

Täienduskoolituse õppetasust vabastamist ei toimu.