Avaleht

Alta-Mood Koolitus pakub professionaalset õmblemise ning masinkudumise koolitust. Samuti on avatud huviringid ning töötoad.

Alta-Mood Koolitus alustas oma tegevust aastal 2012. Selle aja jooksul on meie keskuses õppimas käinud üle 250 õpilase, erinevatest Eestimaa paikadest. Enamus õpilasi on olnud Tallinna elanikud kuid on ka kaugemalt: Tartu, Rakvere, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe, Maardu, Tapa, Paldiski, Haapsalu, Rapla, Viljandi ja teistest linnadest ning asulatest. Aitäh, et Te valisite Alta-Mood kursused!
Me üritame, et meie tunnid ei oleks mitte ainult praktilised ja kasulikud. Vaid see on ka eluline õpetus, uued tutvused ja hea tuju.

Tere tulemast meie juurde õppima!

Oleme Töötukassa koolituskaardi koostöö-partner.

Kvaliteedi tagamise alused.
Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.
(1) Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituste õppekavad avalikustatakse kooli kodulehel koolituste lühitutvuste juures.

Koolitajate kvaliteedi tagamine.
Kõikidel koolitajatel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavatas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus.
Täienduskoolituse õppekavas on esitatud koolitaja kvalifikatsioon.
Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja/või kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele ettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.
Alta-Mood kool viib koolitusi läbi aadressil Punane tn 6 otstarbeliselt sisustatud õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Õpperuum on varustatud vajaliku tehnika ja töövahenditega.
Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.
Koolituse lõpus täidavad koolitusest osavõtjad tagasiside ankeedi.
Koolituse kohta saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajalikke muudatusi tehakse nii koolituste sisulise (õppekava) kui ka korraldusliku poole parendamiseks, et õppe protsessi tõhustada.

Kursuse läbimise tingimused ja väljastatud dokumendid.
Edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, läbitud teoreetiline õpe ja sooritatud praktilised tööd õppekeskkonnas vähemalt 75% ulatuses.
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.